ממ''ד רמב''ם בית - דגן

ממ''ד רמב''ם בית - דגן

חופשת הקיץ

לקראת החופש הגדול ברכות והנחיות חופשה נעימה!!

פרויקטים

הרשמה לקייטנות הקיץ הדיגיטליות

סדנא לכיתות ד'-ו' בנושא "מצוות ציצית"

מצוות הציצית מהווה תזכורת יום יומית לחובתו של כל אדם מישראל לקיים את מצוות ה' ולפיכך ביה"ס "רמב"ם" החליט לקיים סדנא בנושא מהותי זה.

תכנית עידוד קריאה בביה"ס רמב"ם

קריאת ספרות יפה חשובה להענקת חוויות והתנסויות אסתטיות, שבאמצעותן יבינו התלמידים טוב יותר את עצמם ואת זולתם, יפתחו את הדמיון את אוצר המלים ועולם הדימויים , את כושר הביטוי, יפתחו אהבת קריאה ומודעות ספרותית ואת היכולת להעריך יצירות ספרות.

מקצועות לימוד

למידה אדפטיבית - שברים כיתה ד'

אליפות משחקי המתמטיקה הארצית

אנו שמחים לספר לכם כי בית ספרנו משתתף השנה באליפות משחקי המתמטיקה של משרד החינוך.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA