ממ''ד רמב''ם בית - דגן

ממ''ד רמב''ם בית - דגן

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA