יום ג', י’ באלול תשע”ח
דף הבית אני מאמין בית ספרי חדר מורים צור קשר מידע חינוכי

פתיחת שנת הלימודים הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג- י"ד יתחילו ביום ראשון, כ"ב באלול התשע"ח, 2.9.2018, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה. סיום שנת הלימודים * בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום ראשון, כ"ז בסיוון התשע"ט, 30 ביוני 2019.* בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום חמישי, ח' בסיוון התשע"ט, 20 ביוני 2019. חגי ישראל החג התאריך הערות ראש השנה ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ח עד ב'בתשרי התשע"ט, 11-9 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט, 12 בספטמבר 2018. יום הכיפורים ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשע"ט, 19-18 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ט, 20 בספטמבר 2018. חג הסוכות ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ט, 23 בספטמבר 2018, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ט, 2 באוקטובר 2018. הלימודים יתחדשו ביוםרביעי, כ"ד בתשרי התשע"ט, 3 באוקטובר2018. חג הסיגד* יום רביעי, כ"ט במרחשוון התשע"ט, 7 בנובמבר 2018. חג הסיגד הוא יום לימודים, והואיצוין באירועים במוסדות החינוך. חנוכה מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ט, 4 בדצמבר 2018, עד יום שני, ב' בטבת התשע"ט, 10 בדצמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשע"ט, 11 בדצמבר 2018. ט"ו בשבט יום שני, ט"ו בשבט התשע"ט, 21 בינואר 2019. יום ט"ו בשבט הוא יום לימודים. פורים הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' התשע"ט, 22-20 במרס 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר ב' התשע"ט, 24 במרס 2019. פסח מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ט, 11 באפריל2019, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ט,27באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביוםראשון, כ"ג בניסן התשע"ח, 28 באפריל2019. יום העצמאות יום חמישי, ד' באייר התשע"ט, 9 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה'באייר התשע"ט, 10 במאי 2019. הוקדם ל"ג בעומר יום חמישי, י"ח באייר התשע"ט, 23 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ט, 24 במאי 2019. יום ירושלים יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ט, 2 ביוני 2019. יום ירושלים הוא יום לימודים, והואיצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים. חג השבועות ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ט, 10-8 ביוני 2019. הלימודים יתחדשו ביוםשלישי, ח' בסיוון התשע"ט, 11 ביוני 2019. ימי צום היום התאריך הערות צום גדליה יום רביעי, ג' בתשרי התשע"ט, 12 בספטמבר 2018 עשרה בטבת יום שלישי, י' בטבת התשע"ט, 18 בדצמבר 2018 תענית אסתר יום רביעי, י"ג באדר ב' התשע"ט, 20 במרס 2019 שבעה עשר בתמוז יום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ט, 21 ביולי 2019 נדחה תשעה באב יום ראשון, י' באב התשע"ט, 11 באוגוסט 2019 נדחה ימי זיכרון ממלכתיים ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים. היום התאריך הערות יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל יום שלישי, ל' בתשרי התשע"ט, 9 באוקטובר 2018 יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל יום ראשון, י"ב במרחשוון התשע"ט, 21 באוקטובר 2018 יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל יום רביעי, ו' בכסלו התשע"ט, 14 בנובמבר 2018 ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל יום חמישי, י"ב בטבת התשע"ט, 20 בדצמבר 2018 יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל יום שני, י"א באדר ב'התשע"ט, 18 במרס 2019 יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ט, 2 במאי 2019 יום הזיכרון לחללי צה"ל יום רביעי, ג' באייר התשע"ט, 8 במאי 2019 הוקדם. הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצוהריים. ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל יום רביעי, י' באייר התשע"ט, 15 במאי 2019 פתיחת שנת הלימודים התש"ףשנת הלימודים התש"ף תחל ביום ראשון, א' באלול התשע"ט, 1 בספטמבר 2019.