יום ה', י’ בסיון תשע”ח
דף הבית אני מאמין בית ספרי חדר מורים צור קשר מידע חינוכי
"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר". ( הרב קוק, אגרות הראי"ה ק"ע).

ביה"ס רואה עצמו כבית חינוך המכוון להכנת תלמיד נאמן לתורת ישראל, לעמו ולמדינתו ומקדש שם שמים בכל הליכותיו. מעורב בכל תחומי העשייה של החברה הישראלית לצורכי האדם המודרני בעולם עתיר ידע. הגישה החינוכית בביה"ס מעמידה במרכז את השונות שבין התלמידים ונותנת מענה לצרכיהם השונים. בבסיס התפיסה עומדת האמונה שכל תלמיד הוא ייחודי ובעל פוטנציאל אישי, ועל ביה"ס לסייע לו במימושו מתוך אמונה שאדם המממש את עצמו מרגיש מאושר ומסוגל לתרום לסובבים אותו. כמו כן, שימת דגש לפיתוח התלמיד כלומד בעל מכוונות עצמית האחראי ללמידתו ולומד מתוך סקרנות ורצון ללמוד ולהרחיב ידע. הצוות החינוכי מייחס חשיבות רבה להתמקצעות על מנת לייעל ולשפר את ההישגים הלימודיים. בתחומי הדעת השונים הושקעו משאבים רבים בפתוח צוות הוראה והחינוך וברכישת ציוד לחדרי המקצוע הצוות החינוכי בביה"ס דואג לטיפוח סביבה אוריינית, אסתטית ונאה בכיתות הלימוד, במרחבי הלמידה ובחצר ביה"ס, כמאמר חז"ל: " דירה נאה... מרחיבה דעתו של האדם." ביה"ס שואף ופועל להקנות ערכים על מנת ליצור אוירה רגועה ושלווה, שאליה אוהבים להגיע ולשהות בה. "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה הי א לעשותו טוב וישר". ( הרב קוק, אגרות הראי"ה ק"ע). חזון בית הספר.doc