יום ה', כ’ בניסן תשע”ט
דף הבית תקנון בית הספר חדר מורים צור קשר מידע חינוכי
לפנות בוקר נפל טיל שנורה מעזה למושב בשרון. אנשים נפגעו ובניין נהרס. אזעקות נשמעו בכלהאזור. מדובר באירוע בלתי צפוי עבור אזרחים והוא מעורר חששות לגבי השלכותיו להמשך.כמבוגרים המשמעותייםכמבוגרים המשמעותיים לילדים, חשוב שאנשי החינוך יתייחסו לאירועים בהתאם לגילאים השוניםולרמת ההתפתחות.

להלן יינתנו כמה עקרונות לשיחה:  בדיקת נוכחות: חשוב להקפיד ולברר מי מהתלמידים לא הגיע למוסד החינוכי ולברר סיבתההיעדרות. במקרים בהם תלמידים נמנעו מלבוא עקב חשש, יש לעודד אותם ואת הוריהםלהגיע ולעבד את החוויה יחד עם כולם.  מידע והבניית הסיפור: כדאי לספר את פרטי האירוע במילים פשוטות וברורות ללאדרמטיזציה מיותרת. חשוב להדגיש כי האירוע הסתיים וכוחות הביטחון עושים את המיטב עלמנת לשמור על ביטחוננו.  מתן אפשרות לשיתוף: חשוב לאפשר לתלמידים לשתף בחוויה שעברו. ניתן לשאול היכן הייתכששמעת את האזעקה?  ריענון נהלי ביטחון: חשוב להזכיר לתלמידים היכן נמצאים המרחבים המוגנים.  תשומת לב לתלמידים חרדים במיוחד: ילדים שונים )וגם מבוגרים( מגיבים בצורה שונהומתאוששים בקצב שונה. חשוב שאנשי החינוך ישדרו אמון ביכולת ההתאוששות והתמודדותשל התלמידים, אך גם יהיו ערניים לתלמידים הזקוקים להתייחסות מיוחדת.  יידוע ההורים: חשוב ליידע את ההורים על מה שנעשה במוסד החינוכי ולתת כתובתלהיוועצות להורים המעוניינים בכך.  שמירה על השגרה: השגרה מחזקת ומשדרת מסר של נורמאליות והמשך רציפות החיים ולכןלאחר שיח של שעה ראשונה, כדאי לחזור לשגרת לימודים. בתקווה לשלום ושלווה ד"ר יוכי סימן-טוב ורחל אברהםהיחידה להתמודדות במצבי משבר, חירום ואובדנות